Haber Detayı
03 Ağustos 2013 - Cumartesi 12:10
 
3. Köprüde Yavuz Sultan Selim ismi yaşatılacak!
Güncel Haberi
3. Köprüde Yavuz Sultan Selim ismi yaşatılacak!

İstanbul`a yapılacak 3. Köprü`nün ismi İslam dünyasının liderliğini Osmanlı`ya geçmesine vesile olan Osmanlı`nın ilk halifesi Yavuz Sultan Selim`in ismi verildi İstanbul`a yapılması planlanan 3. Köprü`nün temeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan`ın da katıldığı bir törenle atıldı. Köprünün isminin açıklanmasının hemen ardından gözler, Yavuz Sultan Selim`in tarihi kişiliğine çevrildi. Osmanlı`nın İlk Halifesi Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun`dur. Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim`i Trabzon Sancağı`na tayin etti. Şehzade Selim, Trabzon`da devlet işlerinin yanında, ilimle uğraşır ve büyük alim Mevlana Abdülhalim Efendi`nin derslerini takip ederdi. Trabzon`u çok güzel idare eden Şehzade Selim`in bu arada komşu devletler de ilişkisi oldu. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan Kütayis seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı (1508). Buralarda yaşayan Gürcülerin hepsi müslüman oldular. Çok güzel ata biniyor, devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanıyordu. Güreşmekte, ok ve yay yapmada üstüne yoktu. Harpten hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Çok mütevazi bir kişiliğe sahip olan Yavuz Sultan Selim, her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra, söyle vasiyet etti: "Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Humayun benim mührümle mühürlensin." Bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından, hazinenin kapısı daima Yavuz`un mührüyle mühürlendi. Yavuz Sultan Selim, ataları hep sakal uzattıkları halde sakalını keserdi. Bunun sebebini soranlara "Sakalımı ele vermemek için kesiyorum" dediği rivayet edilir. Bir kulağına da küpe takardı. 22 Eylül 1520`de "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşında iken vefat etti. Hayatının son dakikalarında Yasin-i Şerif okuyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Camii`nde babasının cenaze namazını kıldıktan sonra, onu Sultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnettirdi. Tarihçiler, Yavuz Sultan Selim`i sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim`in en büyük amacı doğudaki bütün Türkiye İslam devletlerini tek bir devlet çatısı altında birleştirmekti. Yavuz Sultan Selim, 1514 yılı baharında ordusuyla birlikte İran seferine çıktı. Osmanlı kuvvetleri, Erzincan`dan Tebriz`e doğru yürüyüşüne devam etti. Çaldıran`da 23 Ağustos 1514`te yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri büyük bir zafer kazanırken, Safeviler bozguna uğradılar. Şah, kaçarak hayatını zor kurtardı. Yavuz yoluna devam ederek Tebriz`e girdi. Şehirdeki birçok sanatçı ve ilim adamı İstanbul`a gönderildi. Bu zafer sonucunda Şah İsmail eski prestijini kaybetti. Bu sayede Doğu Anadolu`da Osmanlılar için bir tehlike kalmamış oldu. 15 Eylül 1514`te de Tebriz`den Karabağ`a hareket eden Yavuz`un amacı, kışı orada geçirip, baharda İran`ı tümüyle almaktı. Ancak şartlar müsait olmadığı için Amasya`ya gidildi. Çaldıran Zaferi`nden sonra, Erzincan, Bayburt kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. Kemah kalesi alındı. 12 Haziran 1515`de kazanılan Turnadağ zaferi ile Dulkadiroğlu beyliğine son verildi. Diyarbakır, Mardin ve Bitlis Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Anadolu`da Türkiye birliği sağlanmış oldu. Memlükler ve Ridaniye Zaferi 28 Ağustos 1516`da Halep`e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri teslim aldı. Hama (19 Eylül 1516), Humus (21 Eylül 1516) ve Şam (27 Eylül 1516) aynı şekilde teslim olurken, Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler. Yoluna devam eden Yavuz 30 Aralık 1516`da Kudüs`e, 2 Ocak 1517`de Gazze`ye girdi. Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte, ilkçağdan beri hiçbir komutanın cebren geçemediği Sina çölünü 13 günde geçerek, Ridaniye`de Mısır Ordusu ile karşılaştı. Mısır Ordusu`na, El-Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak güneyden saldıran Yavuz Sultan Selim, bu manevra sayesinde Mısır Ordusunun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 22 Ocak 1517`de Ridaniye Zaferi kazanıldı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti tarihe karıştı. Halife Yavuz Sultan Selim 24 Ocak 1517`de Kahire alındı. 4 Şubat 1517`de Yavuz büyük bir törenle Kahire`ye girdi ve Mısır Memlüklerine bağlı Abbasi halifeliğine son verdi. Mısır Seferi sonunda Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı hakimiyetine girdi. Ayrıca Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katıldı. Doğu ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti. Elde edilen ganimetler ve alınan vergilerle Osmanlı Hazinesi doldu. 6 Temmuz 1517`de Mukaddes Emanetleri Hicaz`dan Yavuz Sultan Selim`e gönderildi. son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil`den (kendi deyimiyle Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn) Haremeyn-i Şerifeyn, yani Mekke ve Medine`nin hizmetkarı ünvanını devraldı ve böylece bütün Müslümanların dini ve siyasi lideri oldu. Rivayete göre, Üçüncü Mütevekkil kürsüye çıkıp, Halifeliği Osmanlı Padişahı Sultan Selim Han`a devrettiğini açıkladı. Sırtındaki cübbeyi Yavuz`a elleriyle giydirdi. Halifelik nişanlarından sayılan kılıcı elleriyle Yavuz`un beline bağladı. Yavuz Sultan Selim, o andan itibaren Müslümanların dini ve dünyevi lideri oldu. Artık yalnız padişah olarak değil, "halife" olarak da anılacaktı ve ondan sonra gelen tüm padişahlar aynı zamanda halife de olacaklardı. Yavuz Sultan Selim, tahtı devraldığında 2.375.000 km.kare olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 6.557.000 km.kareye çıkarmayı başardı. Devletin gelişmesi için de bir çok faaliyeti oldu. Çok düzenli çalışan bir casus teşkilatı vardı. Bu sayede ülke içinden ve dışından istediği bilgileri alan Yavuz Sultan Selim`in adam seçiminde büyük bir isabet yeteneği vardı. İmar Çalışmaları (Mimari) Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılan Haliç Tersanesini kapasite olarak arttırdı. Medreselerin yanında, sosyal ve ticari alanda hizmet verecek birçok bina inşa ettirdi. Hayatı yoğun savaşlarla geçen Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır Fatih Paşa, Elbistan Ulu Camii, Şam Salihiye`de Muhyiddini Arabi`ye Camii, İmaret ve Türbesi gibi hayır eserleri de yaptırmaya fırsat bulmuştur. Ayrıca temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii`ni bitirmeye ömrü yetmemiş, bu eser oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlanmıştır.
Kaynak: Editör:
Etiketler: 3, köprüde, yavuz, sultan, selim, ismi, yaşatılacak
Yorumlar
Haber Yazılımı